WORKS
WORKS TOP  >  2019 - Kyobashi Senbikiya UENO
Kyobashi Senbikiya UENO
Tokyo, Japan / 2019


Designed by Masahiro Yoshida, Daiki Sakai and Honoka Watanabe
Photos by Keisuke Miyamoto