WORKS
WORKS TOP  >  2018 - nana's green tea TENNOJI MIO
nana's green tea TENNOJI MIO
Osaka, Japan / 2018
Designed by Masahiro Yoshida and Yoshie Ishii
Photos by Keisuke Miyamoto